23-03-2016

ALIEBABA gearriveerd!

na ruim 1200 zeemijlen is de Aliebaba gearriveerd. De bemanning bestaande uit Addi, Carel, Andre en Rob hebben de reis volbracht in iets minder dan twee weken. Chapeau!!

foto's door Arie Wapenaar.

 

10-3-2016

Reis van de Aliebaba

Niet iedereen weet dat onze vereniging wereldreizigers heeft! Recentelijk hebben Adi en zijn vrouw Angelique een nieuw schip aangekocht van bijna 20 meter. En omdat wat je ver haalt lekker is kochten ze die in Portugal. Dan moet dat schip vervolgens wel naar Nederland natuurlijk. Hiervoor werden vrijwilligers gevonden en met een aantal ervaren zeelieden is de tocht aangevangen. Hieronder een klein verslag van de reis tot nu toe dat Ilja heeft ingestuurd:

Ze zijn donderdag 10 maart 2016 naar Farao gevlogen en met een auto naar Olhao gereden waar het schip de Aliebaba ligt.
11 maart 2016 om 17.00 is de boot te water gelaten.Na wat proefdraaien is er helaas een lekkage ontstaan op de motoren waardoor ze nog niet konden gaan varen.

De volgende morgen om 07.00 op 12 maart 2016 zijn ze nadat ze het hebben gemaakt vertrokken richting de Golf van Biskaje.Het weer was uitstekend wind op de kop alleen konden ze maar 7 knopen want de motoren konden niet harder. Onderweg nog even filters vervangen van de brandstof.

15 maart 2016 belde André om 08.00 dat ze vanaf nu niet meer te bereiken zijn de komende 60 uur omdat ze ver uit de kust zouden zijn , ze gingen oversteken in de golf van Biskaje dus als alles mee zit en ze maken nog een tussen stop van 24 uur op de Kanaaleilanden en als dat allemaal goed gaat dan verwachten we ze wel woensdag 23 maart in Vlaardingen.