Standaard inschrijfprocedure WSV Vlaardingen, ingaand op 1 januari 2014


Lidmaatschap:
Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij: de havenmeester, telefoonnr 0620.833.546;
Tevens is het formulier hier te downloaden van de website.


Naast het invullen van het inschrijfformulier betaalt u € 25,00 aan inschrijfgeld. Dit bedrag moet u overmaken naar rekeningnummer NL59 ABNA 0506722066 t.n.v. WSV Vlaardingen. Bij mededelingen vult u in: inschrijfgeld.

Na bevestiging van ontvangst wordt u ingeschreven als aspirantlid.
U ontvangt een rekening voor het dan lopende lidmaatschap.


Vaste ligplaats:
Wilt u naast het lidmaatschap in aanmerking komen van een vaste ligplaats voor het schip, dan kunt u dat aangeven; momenteel zijn ligplaatsen beschikbaar. Hiervoor wordt € 100,00 borg in rekening gebracht. Dit bedrag wordt bij toewijzing teruggestort. U bent verplicht het schip minimaal WA te verzekeren. Het inschrijfformulier, met een kopie van uw verzekeringsbewijs en betaalbewijs, levert u bij de secretaris in.

Nadat alles volgens bovengenoemde omschrijving is ingeleverd, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Na ongeveer een jaar aspirantlidmaatschap ontvangt u een uitnodiging om een (leden) vergadering bij te wonen voor een kennismaking gesprek.
Tijdens de vergadering maakt u kennis met enkele bestuursleden en krijgt u de statuten, het huishoudelijk reglement en de tarievenlijst uitgereikt.

Verder volgt een Algemene Leden Vergadering (ALV). U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
 
Het aspirantlidmaatschap duurt gemiddeld een jaar. U wordt hierna automatisch hoofdlid.
 
Op het moment van toezegging van een vaste ligplaats betaalt u het entreegeld zoals genoemd in de tarievenlijst.


Het reglement van de vereniging vindt u hier: WSVv-Havenreglement


Vastgesteld door het bestuur van de WSV Vlaardingen op 12 februari 2014, bijgewerkt 24 mei 2018.