Nieuws van de bouwcommissie nr.1                            maart 2015

Vorig jaar is in de algemene ledenvergadering besloten de Risico te verkopen. Als vervanging voor de Risico is het besluit genomen een nieuw of gebruikt glas- en waterdicht casco van een ark te kopen. Die door onze leden in zelfwerkzaamheid verder afgebouwd wordt.

De onderhandelingen over de verkoop van de Risico zijn op dit moment ver gevorderd. Een van de voorwaarden is dat wij de Risico als clubschip kunnen blijven gebruiken tot april 2016. Dit geeft ons wat tijd om een nieuwe clubark  af te bouwen. Ook de losse  inventaris voor zover wij die kunnen hergebruiken blijft eigendom van de WSV.

Als bouwer voor het casco van de nieuwe ark is uit 5 aanbieders gekozen voor Oranje Arkenbouw in Hardenberg. Zij leveren naar het oordeel van de bouwcommissie een goed product voor een concurrerende prijs.
Aangezien de ark op onze locatie aan de Oosthavenkade deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht is er op basis van de aanbieding van OA een tekening gemaakt die voorgelegd is aan de Welstandscommissie van de gemeente Vlaardingen. Zij hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het ontwerp zoals het er nu ligt. Op de komende ledenvergadering zullen wij de definitieve tekeningen aan onze leden presenteren.
Aanvragen voor aansluiting op de openbare riolering en overige voorzieningen voor zo ver nodig zijn ondertussen  bij de gemeente Vlaardingen ingediend.

Als de levering volgens plan verloopt zal de clubark in oktober in Vlaardingen afgemeerd worden. De ligplaats van de clubark komt vrijwel recht voor de hoofdingang te liggen. Boxnummers 29, 34, 35 en 36 komen daardoor te vervallen. Door de havencommissaris is in overleg met de vlotcommissie bij de nieuwe indeling van de ligplaatsen hier al op gerekend.

De financiering van de nieuwe clubark blijft zoals op de vorige ALV reeds gemeld is:
a. Eigen middelen (banktegoed)
b. Opbrengst uit de verkoop van de Risico
c. Subsidie uit het Fonds Schiedam-Vlaardingen
d. Obligatielening van leden en sponsoren
e. Eventueel een hypotheek van een bank
Ook zal er nog een onbekend bedrag uit de toekomstige verkoop van de OH5 vrijkomen.
Op de komende ALV zal als onderdeel van de financiering de obligatielening gepresenteerd worden.

De afbouw van de clubark kunnen we niet zonder Uw hulp. De bouwcommissie doet daarom hierbij een dringend beroep op alle leden van de WSV om zijn of haar bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de nieuwe clubark.
Deze bijdrage kan op verschillende manieren geleverd worden. Door in te schrijven op de obligatielening, mee te werken aan de afbouw en/of materiaal voor de afbouw en inrichting te leveren. Ook in de kantine kan je meehelpen door koffie en broodjes voor de werkers te verzorgen.  Ieder lid kan dus op een of meerdere van deze manieren zijn of haar medewerking geven aan de totstandkoming van een nieuw onderkomen voor de vereniging.
De ark is water- glasdicht dus er kan ook met kou en regen altijd gewerkt worden. De bedoeling is dat er groepen gevormd worden van 2, 3 of 4 man die samen om een specifieke klus uitvoeren. Bijvoorbeeld isoleren van de wanden, tussenwanden plaatsen, plafonds aanbrengen, schilderen, tegelwerk, installatiewerk, etc.
Op de website van de vereniging  www.wsvvlaardingen.nl   kan iedereen de afbouw volgen en ook zien waar op een bepaald moment behoefte aan is. We zullen de website regelmatig van nieuw (foto)materiaal en verslagen voorzien.

Uiteraard moet de nieuwe clubark als hij in gebruik wordt genomen een naam krijgen.
Wie heeft een suggestie voor een passende naam voor de nieuwe clubark?
Op de eerstvolgende najaarsvergadering zal dan uit de binnengekomen voorstellen door de vergadering een keus gemaakt worden.

Namens de bouwcommissie,

Cor de Heer