De plannen zoals gepubliceerd tijdens de ALV van November 2015.