Hoe het gaat met de nieuwbouw van het clubschip??

Na de laatste berichten zijn er op de website foto’s geplaatst door de voorzitter en dit waren plaatjes die het plan lieten zien. In de najaarsvergadering is er groen licht gegeven voor uitvoering van het bouwplan van onze nieuwe clubaccommodatie volgens de offerte en het plan dat in de ALV getoond is. Er is na die tijd veel gebeurd en ik ben van mening dat er op het moment heel veel nieuwsgierige leden zijn die de vraag hebben 'hoe staat het er nu voor en wanneer komt de nieuwe kantine er nu?'

Stand van zaken:

Inmiddels is de bouw op gang, is er door de TC-medewerkers plaatsgemaakt voor de nieuwe accommodatie en zijn er al leden bezig met het leegruimen van onze vertrouwde RISICO. Deze is namelijk verkocht en het is nog steeds het plan dat zij 15 april van ons weggaat.
In overleg met de nieuwe eigenaar wordt de precieze datum bepaald. Inmiddels is de BC (bouwcommissie) gaan kijken naar het brandmerk na het storten van de betonnen bak en zijn er nog een paar technische details besproken.

Bak gebrandmerkt en klaar voor de afbouw in het afbouwdok.

 

Bij het bezoek aan Oranje Arkenbouw merkten wij al op dat de bouw voorspoedig zou gaan verlopen, omdat de wanden compleet met installatiemateriaal gereed stonden om geplaatst te worden. Er is met de arkenbouwer afgesproken dat hij ons dan ook met een aantal foto’s van de bouwstadia zal laten zien hoe de situatie is, zodat de leden weer vanuit de BC op de hoogte gehouden kunnen worden.

Wanden voor de binnenruimtes en de dakdelen.

 

Kanaalplaten voor de vloer van de kantine en de begane grond. Er is gekozen voor een harde vloer in plaats van een houten vloer. Op de vloer wordt ook gelijk de vloerverwarming ingestort.

 

Op dit moment gaat de bouw zo snel dat er nu ook wat zichtbaar gaat worden, zoals hier onder de kantinevloer en het gat waar de trap geplaatst gaat worden naar de ruimtes in het souterrain waar nu ook de wanden staan voor de ruimte indeling.

 

Op de laatste foto die de BC heeft gekregen is er al duidelijk te zien dat wij een echte accommodatie gaan krijgen.

 

 

Zoals er nu tegen aangekeken wordt op deze foto, komt de ark aan onze steiger afgemeerd te liggen en kunnen we zien dat het al een clubhuis aan het worden is.Nu nog een gepaste naam en dan kunnen we weer spreken dat we naar de ………..? gaan om een drankje te gaan drinken.

De planning van aankomst:
Zoals het er nog steeds naar uitziet verloopt alles volgens de planning en word de ark eind april bij ons afgemeerd.En dan wordt er op vrijwilligers gerekend die het leuk zouden vinden om met de TC te helpen bij de werkzaamheden die gedaan moeten worden om de accommodatie helemaal gereed te maken voor gebruik. Zoals jullie allemaal weten is er, als de ark eenmaal op zijn plaats ligt, nog heel wat zelfwerk-zaamheid nodig zoals schilderwerk, de vloeren bekleden en de bar en keuken plaatsen. Dus leden, kom op, laten wij elkaar de zomer door helpen zodat wij de volgende winter ons clubhuis kunnen indrinken en geef je op bij de TC of het bestuur voor een extra handje.

Aad Vons commissaris TC